Hakkımızda

Bizi Arayın:
(Akdeniz Patent) - 0.246.218 48 91

Akdeniz Patent Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda genel halk ve girişimciler arasında yeterli bilgi ve bilinç oluşturulabilmesi amacıyla bu konularda danışmanlık ve marka patent vekillik hizmeti vermek üzere 2000 yılında kurulmuştur.
Akdeniz Patent kişilere ve firmalara şu konularda danışmanlık ve vekalet hizmeti vermektedir:

 • Patent Tescili
 • Faydalı Model Tescili
 • Marka Tescili
 • Endüstriyel Tasarım Tescili
 • Coğrafi İşaret Tescili
 • BARKOD Numarası Alımı
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları İle İlgili Koruma ve Takip
 • Hukuki Sorunlarla İlgili Danışmanlık ve Takip

Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hukuku Osmanlı dönemine kadar kayden dayanmakla beraber 1995 yılına kadar yeterince kuvvetli olarak uygulanamamış ve bu türde hakların korunabilmesine olan inanç gelişememişti. 1995 yılında hızla yürürlüğe giren

 • 551 sayılı patent haklarının korunması ile ilgili kanun hükmünde kararname
 • 554 sayılı endüstriyel tasarımların korunması ile ilgili kanun hükmünde kararname
 • 555 sayılı coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili kanun hükmünde kararname
 • 556 sayılı markaların korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve
 • 4128 sayılı uygulanacak cezalara ilişkin kanun

ile Türkiye içinde çağdaş bir fikri ve sınai mülkiyet hukuku zemini oluşturuldu. 
Yeni kanun ve yönetmeliklerle beraber daha önce ülke ekonomisinin büyüklüğüne göre çok az sayıda olan başvurular her geçen gün arttı ve günümüzde aylık olarak yüzün üzerinde patent faydalı model, yüzlerce endüstriyel tasarım ve 5000’e yakın marka başvurusu Türk Patent Enstitüsü tarafından kamuya bildirilmekte.
Son yıllarda önemli gelişmeler gösterse de tescil sistemi hala tüm girişimciler nezdinde bilinir olamamıştır. Bir çok buluş sahibi ya yeterli korunacağına inanmayarak, ya buluşunun patent verilmeye değer olmadığını düşündüğünden ya da bu konudan hiç haberdar olmadığı için tescile başvurmamaktadır.
Bu noktada Türk Patent Enstitüsü nezdinde vekalet işlevi gören bir özel şirket olan Akdeniz Patent ihtiyacın varlığını belirleyip korunmanın yollarını göstererek gerekli görüldüğünde tescil işlemini gerçekleştirip korumayı sağlamaktadır.